ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА УКРАЇНИ

     Землевпорядкування – одна з найдавніших професій. Історичні літописи свідчать про те, що ще до прийняття християнства, понад 1000 років тому, у Київській  Русі вже проводили вимірювання землі.

       Першими геодезистами та землевпорядниками були межувальники, які встановлювали та закріплювали межі і видавали документи, що засвідчували право на землю. Ще тоді землевпорядники були шановними людьми, адже в їхніх руках перебувала  основа для функціонування всіх сфер діяльності людини – земля. Тож, чим вищий рівень компетентності осіб, які створюють і регулюють земельні відносини, тим вищим і безпечнішим буде розвиток суспільства. Важливою ланкою при цьому є і одвічно буде землевпорядна служба.

     Землевпорядкування – це система заходів, направлених на виконання рішень державних органів в області користування землею. Це свого роду генеральний план, який визначає характер господарства, його розміщення і розмір. Землевпорядник – спеціаліст, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Обов’язками  землевпорядника є: організація ефективного використання земель, їхня охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства; складання експлікації, зйомка і нівелювання, складання проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування з економічним обґрунтуванням, ведення земельнооблікової документації, проведення заходів із землевпорядкування,  забезпечення безпечного проведення робіт.

     На підтримку ініціативи Державного комітету України по земельних ресурсах і Спілки землевпорядників України та враховуючи значний внесок землевпорядників у проведення реформ в Україні, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів Указом Президента України від 11 грудня 1999 року № 1556/99  в Україні установлено професійне свято – День землевпорядника, яке щороку визначається в другу суботу березня. Рішення Президента України було дуже своєчасним у світлі проведення в Україні земельних реформ щодо раціонального використання та збереження земельних природних ресурсів.

    «День землевпорядника» не є на Україні неробочим днем. Вперше це професійне свято українських землевпорядників відзначався в 2000 році.  Але, у цей день на Україні прийнято вшановувати тих, чия професія напряму пов’язана із землеустроєм держави.

     Загальновідомо, що розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний з землею, яка і зараз залишається головним засобом для існування людства і джерелом суспільного багатства. В Україні професія землевпорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбу країни – її землі. Землевпорядники слідкують за тим, щоб земля використовувалась раціонально і ефективно.

     Більше 20-ти років наші випускники успішно працюють в усіх ланках землевпорядної  служби. У День землевпорядника доречно зазначити, що завдяки їх самовідданій праці та високому професіоналізму активно впроваджуються визначенні чинним законодавством засади регулювання земельних відносин, реалізується державна політика ринкових економічних перетворень в  аграрному секторі.

     Сучасний стан реформування земельних відносин ставить перед землевпорядною службою нові відповідальні завдання. Насамперед, це стосується забезпечення розвитку ринку землі, формування ефективного землекористування, залучення землі як капіталу в економічний обіг, удосконалення державного управління і контроль за охороною та використанням земельних ресурсів.

       Висловлюючи подяку,  за таку тяжку, але надзвичайно важливу працю на благо нашої Батьківщини усім, хто в своїх роботі пов’язаний з геодезією і землевпорядкуванням або лише навчається та має плани пов’язати свою долю з цією професією, щиро бажаємо задоволення від своєї професійної діяльності, стабільності, спокою, мирного неба.