Дбаємо про професійну майстерність та творчий розвиток

     Педагогічна майстерність —  це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток та удосконалення особистості, що забезпечує високий рівень організації педагогічного процесу. Актуалізації набуває інформаційна культура викладача, яка із стрімким розвитком інформаційного освітнього простору та інформаційно-комунікаційних технологій на сьогоднішній день претендує бути однією із важливих складових педагогічної майстерності.

     Європейська інтеграція і формування єдиного європейського освітнього та інформаційного простору створюють нові можливості у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти, яка потребує новітніх підходів до впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, а, отже, висуває нові вимоги до викладачів.

     Найвищим проявом педагогічної майстерності викладача є його вміння через педагогічне спілкування зацікавити студента своєю дисципліною, зорієнтувати на самостійне вивчення, на поглиблене вивчення, тобто організувати індивідуалізацію навчального процесу. Для цього кожен викладач повинен володіти певним рівнем комп’ютерної грамотності та сучасної інформаційної культури.

     Саме тому, в рамках проведення декади циклової комісії економічних та юридичних дисциплін та з метою покращення якості підготовки фахівців, педагоги  провели презентацію своїх методичних розробок  на конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023”.

 

     Викладачі демонстрували свої напрацювання у різних номінаціях:

     Мамаєвська Л.О. та Петракович В.Ю.  –  “Освітній сайт викладача”;

     Булега Ю.М.  у номінації “Досвід візуалізації навчального матеріалу” “Опорний конспект лекцій з Маркетингу, для спеціальності 073 Менеджмент”;

     Біляр А.І.,Біляр Ю.В. у номінації “Електронний навчально-методичний посібник” з дисципліни “Планування та організація  діяльності підприємства” для спеціальності 071 Облік і оподаткування;

     Король Л.І. – у номінації “Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти”, тестові завдання в GOOGLE FORMS з навчальної дисципліни  “Фінанси підприємства” для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування.

     Комп’ютер дає викладачу  нові можливості, дозволяючи разом з студентом отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ інформації. Таке навчання викликає у здобувачів освіти емоційний підйом і всі охоче працюють з сучасними надбаннями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.