Аналіз стану педагогічної діяльності колективу Кіцманського технікуму ПДАТУ

   Навчальний процес організовується з врахуванням сучасних методик його організації серед яких – плановість роботи, що відображається в перспективному та річних планах роботи педагогічної та методичної ради, планах структурних підрозділів, розробці та виконанні освітніх програм. Велика увага приділяється розвитку професійної компетентності педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації в спеціалізованих освітніх закладах.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1.Методичне забезпечення навчального процесу

з/п

Циклова комісія Методичне забезпечення, %
1.    Агрономічних  та механічних дисциплін 96
2.    Ветеринарних  та зоотехнічних дисциплін 94
3.    Гуманітарних  та суспільно-політичних дисциплін 98
4.    Економічних  дисциплін 97
5.    Землевпорядних  дисциплін 95
6.    Природничо – математичних дисциплін 94
7.   Фізичного  виховання та ЗВ 93

8.

  Юридичних  дисциплін 97

 

   1. 2. Засідання методичної ради

Дата Порядок денний Доповідач
Березень,

2016

   Особливості підготовки навчально-методичних матеріалів до конкурсу «Педагогічні інновації».

Інтерактивні   методи   навчання на заняттях суспільно-гуманітарних  дисциплін.

Обговорення тематики  педагогічних читань.

Аналіз професійної компетенції викладачів, що  атестуються. Затвердження атестаційних матеріалів.

методист

 

голова циклової комісії

 

методист

робоча група

Травень,

2016

   Підсумки роботи методичної ради за 2015-2016 н.р. та задачі на новий навчальний рік.

Робота  циклових  комісій  з формування  НМК   дисциплін.

Звіт голів циклових комісій про проведення предметних декад.

 

заст. директора з НР

 

 

голови циклових комісій

Вересень,

2016

 

  Розгляд планів роботи методичної ради, роботи відділень, циклових комісій, школи молодих викладачів, школи педагогічної майстерності у 2016-2017 н.р.

Основні напрями та зміст роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми у  2016-2017 н.р.

заст. директора з НР

 

члени методичної ради

 

методист

Листопад,

2016

 

   Якість підготовки та ведення навчальної документації.

Пропаганда новинок науково-практичної літератури.

Якість складання та виконання індивідуального плану роботи викладача, інноваційність у визначенні основних напрямів роботи.

Організація роботи циклових комісій з обдарованими студентами.

методист

зав. бібліотекою

методист

 

голови циклових комісій

 

 

1.3. Проведення педагогічних семінарів

 

Квітень, 2016

 1. Незалежний замір знань: тестування як форма об’єктивної оцінки знань студентів.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Гуцуляк В.Є

 1. Медицина лікує людину, а ветеринарна – людство.

Викладач ветеринарних дисциплін Бойко Н.М.

 1. Про обов’язковість іспиту з основ комп’ютерної грамотності як основного із пріоритетів професійної придатності викладача.

Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Гуцуляк О.О

Червень, 2016

 1. Форми позааудиторної роботи на відділенні «Ветеринарна медицина».

 Завідувач відділення   Бабюк В.М.

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з фізики.

                                                       Викладач Микитюк О.В.

 1. Фізичне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості.

                  Викладач      Палагнюк В.Д.

Жовтень, 2016

 Психологічна служба – складова частина створення умов для розвитку творчої особистості студента

Практичний психолог Худик Л.С.

 1. Практичний аспект формування лінгвістичної обізнаності студентів на заняттях з іноземної мови через систему використання новітніх технологій і форм роботи.

Викладач Лакуста Т.І.

 1. Інноваційна діяльність викладача – ознака сучасності освіти.

Викладач Ротар Є.І.

Грудень, 2016

 Ветеринарна медицина – виклики сьогодення.

Голова циклової комісії     Балінська С.Т.

 1. Використання інноваційних та інтерактивних технологій як пріоритетного напряму у навчальному процесі (обмін досвідом викладачів).

Викладачі-методисти: Шелюк Л.І., Мироненко Т.С.

 1. Методичні рекомендації з підготовки студентів щодо проходження он-лайн тестування з дисциплін для спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Організація виробництва»».

Викладач Савчук  І.І.

 Проведення відкритих занять

 Відкрите заняття з дисципліни “Математика”на тему «Похідні степеневих, показникових і логарифмічних функцій». Викладач Мироник О. І.

 1. Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фотограмметрія» на тему: «Основні поняття про космічну зйомку поверхні Землі».Викладач Антощук Г. О.
 2. Відкрите заняття з предмета “Захист Вітчизни” (дівчата)  на тему  «Індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри». Викладач Корсей О. І.
 3. Відкрите заняття з дисципліни “Фізика” на тему  “Трансформатор. Його будова, принцип роботи. Формула Томсона”. Викладач Микитюк О. В.
 4. Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Основи підприємництва та маркетингу» на тему: «Комплекс маркетингових комунікацій – реклама». Викладач Петракович В. Ю.
 5. Відкрите заняття з дисципліни “Фармакологія” на тему “Складові частини рецепта та основні правила виписування рецептів”. Викладач Бойко Н. М.
 6. Відкрите заняття на тему “Поняття земель населених пунктів, види містобудівної документації” з дисципліни “Землеустрій  населених пунктів”. Викладач Антощук Г. О.
 7. Відкрита ділова гра з елементами круглого столу з дисципліни «Професійна орієнтація випускників ВНЗ на ринку праці». Викладач Петракович В. Ю.
 8. Відкрите практичне  заняття  з елементами групової форми навчання з дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби» на тему: «Показ тварин із хворобами органів дихання та надання лікувальної допомоги. Розгляд хвороб дихальної системи». Викладач Дрещан Л. М.
 9. Бінарне заняття з дисциплін “Українська мова” та “Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва” на тему: “Ділові папери. Протокол. Форматування  символів, абзаців, сторінок в середовищі  текстового процесора MS Word”. Викладачі Томаш О. В. та Гуцуляк О. О.
 10. Відкрите заняття з української літератури у вигляді літературної конференції на тему «Творчість і долі поетів П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри». Викладач Стасюк С. В.
 11. Відкрите заняття з дисципліни «Біологія» на тему: «Нуклеїнові кислоти». Викл. Хімчинська Ж.О.
 12. Відкрите заняття з дисципліни «Економічна і соціальна географія світу» на тему: «Економічно-географічна характеристика Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії». Викладач Царик І.В.
 13. Відкрите заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» на тему: «Робота з антивірусними програмами: використання лікуючої утиліти Dr.Web CureIt!, налагодження антивірусного захисту, встановлення ESET NOD32 Antivirus». Викладач Кушнір О. В.
 14. Відкрите практичне заняття  з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» на тему «Виробнича програма підприємства». Викладач Біляр Ю.В.
 15. Відкрите заняття з дисципліни «Математика» на тему: «Розв’язування задач на знаходження площі поверхонь тіл обертання». Викладач Мироник О. І.
 16. Відкрите заняття з дисципліни «Хімія» на тему: «Мило та синтетичні мийні засоби». Викладач Корсей О. І.
 17. Відкрите заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис». Викладач Снятинчук Н.М. 

 

    Проходження підвищення кваліфікації або стажування зменшує розрив поколінь по освітньому рівню, інформативності, знаннях. Здійснює виправлення недоліків функціонування попередньої освіти, організовує професійний і загальнокультурний розвиток особистості, раціонально організовує вільний час викладача для його самоосвіти, здійснює цілеспрямовану зміну якостей особистості педагогічного працівника з урахуванням його професійно-педагогічної діяльності. Дані підвищення кваліфікації відбуваються на основі розробленого перспективного (п’ятирічного) плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу, згідно якого щорічно підвищують кваліфікацію близько 20% викладацького складу.

 

У 2016  році курси підвищення кваліфікації пройшли :

№ з/п ПІБ Посада Термін підвищення Місце підвищення Примітки
1. Антощук Ганна Олександрівна викладач 08.02.2016-

19.02.2016

 

НУБіПУ Свідоцтво

12 СПВ

№ 187767

2. Дрещан Лілія

Михайлівна

викладач

 

15.02.2016-

26.02.2016

Білоцерківський

НАУ

Свідоцтво

СПК 00493712/000079-

16

3. Макидон

Віталія Володимирівна

викладач

голова цк

08.02.2016-

19.02.2016

НУБіПУ Свідоцтво

12 СПВ

№ 187766

4.  Марковська

Ніна Макарівна

викладач

 

15.02.2016-

26.02.2016

Білоцерківський НАУ Свідоцтво

СПК 00493712/000078-

16

5. Микитюк

Олена Вікторівна

викладач

 

18..01.2016-

05.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

№ 113

6. Пастух Микола  Степанович викладач

 

29.02.2016-

11.03.2016

Білоцерківський НАУ Свідоцтво

СПК 00493712/000177-

16

7. Савка Тетяна Миколаївна викладач

 

 15.02.2016-

26.02.2016

НУБіПУ Свідоцтво

12 СПВ № 190259

8. Худик Людмила Степанівна викладач

практичний

психолог

01.02.2016-

19.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

№ 374

9. Царик Інна Володимирівна викладач

 

22.02.2016-

12.03.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

№ 744

10. Шелефета

Ірина Зіновіївна

викладач

 

18.01.2016-

05.02.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

№ 114

11. Штефанович

Микола Іванович

кер. гуртка 22.02.2016-

04.03.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

№ 654

12. Мироник Олеся Іванівна викладач

 

05.12. 2016 –

16.12.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

 

№ 2798

13. Король Микола Орестович викладач

 

21.11.2016 –

09.12.2016

ІППО ЧОДА Свідоцтво

 

№ 2614

 

Атестація викладачів

Проведено  атестацію 15 педагогічних працівників:

 1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист»:

       Марковській Ніні Макарівні

 1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічного звання «викладач-методист»:

      Дрещан Лілії Михайлівні,

      Стасюк Світлані Василівні,

      Томаш Оксані Василівні.

 1. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

      Бабюку Василю Миколайовичу,

      Дмитрюку Василю Григоровичу,

      Микитюк Олені Вікторівні,

      Палагнюку Василю Дмитровичу.

 1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»:

             Біблюк Любові  Іванівні,

             Корсей Оксані Іванівнв,

             Пілат Ірині Василівні,

             Савчук Валентині Іллівні,

             Тарновецькій Ларисі Дмитрівні,

             Шелефеті Ірині Зіновіївні.

 1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»:

       Савчук Ірині Іванівні.

 

     Важлива увага приділяється створенню та впровадженню у навчальний процес дидактичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти з метою забезпечення у навчальному закладі підвищення ступеня пізнавальної діяльності студентів, що дозволяє прискорити темпи вивчення навчального матеріалу.

    В технікумі проводиться розробка електронних посібників, пакетів тестового матеріалу, пакетів дидактичного матеріалу з дисциплін, практичних, контрольних робіт, розробка плакатів, модельних аплікацій, мультимедійних посібників. Створюються термінологічні словники з тем, розділів навчальних дисциплін, розробляються сценарії навчально-виховних заходів, тощо.

  Показники участі у виставці педагогічного досвіду

 

Назва роботи

Прізвище, ім’я, по батькові авторів і виконавців
Фотограмметрія

Презентації до курсу лекцій

Антощук Ганна Олександрівна
Фінанси підприємства

Електронний навчальний посібник

Король Леся Іванівна

Король Микола Орестович

Організація виробництва

Комп’ютерна презентація

Булега Юрій Михайлович

 

Проектування галузі

Робочий зошит з навчальної практики

Біляр Юлія Василівна

Шелюк Людмила Іванівна

Менеджмент

Електронний навчальний посібник

Петракович Валентина Юліянівна

Гуцуляк Віктор Євгенович

Гуцуляк Олена Олександрівна

Гроші і кредит

Електронний тестовий контроль знань студентів

 

Мамаєвська Людмила Олександрівна

 

Облік і звітність у бюджетних організаціях

Електронний навчальний посібник

Снятинчук Наталія Мирославівна

Козій Олег Володимирович

Гуцуляк Олена Олександрівна

Політична економія

Електронний навчальний посібник

Мамаєвська Людмила Олександрівна
Господарське право.

Електронний навчальний посібник

Костинюк Сніжана Василівна
Кримінальний процес.

Електронний курс лекцій та практикум

Сорохан Аліна Іванівна

 

Організація судових і правоохоронних органів

Електронний навчальний посібник

Місевич Оксана Петрівна
Біологія

Контролюючі мультимедійні кросворди

Хімчинська Жанна Орестівна

Кушнір Олексій Валентинович

Фізика

Посібник для лабораторних робіт

Микитюк Олена Вікторівна
Людина і світ

Презентації до курсу лекцій

ПасічникОлександр Олександрович
Паталогічна  фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин.

Контроль знань студентів

Дрещан Лілія Михайлівна
Мультимедійні матеріали та методичні рекомендації щодо організації позааудиторної роботи з української мови та літератури для розвитку творчого потенціалу молоді та виховання патріотизму

 

Томаш Оксана Василівна

Гуцуляк Олена Олександрівна

Основи будівельної справи

Досвід проведення гурткової роботи

Антощук Ганна Олександрівна
Контроль і ревізія

Конспект лекцій самостійного вивчення

Баєтул Ганна Михайлівна
Правила дорожнього руху  і безпека    руху

Методичні рекомендації з РП  Водій автотранспортних засобів категорії «В»

Руснак Василь Євгенович

Руснак Наталія Тодорівна

Німецька мова  за професійним спрямуванням

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів

Лакуста Тетяна Іванівна

    Керівництвом навчального закладу забезпечуються умови для якісної педагогічної діяльності колективу закладу.   Пріоритетом керівництва є такий педагог, який є посередником між студентом та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов’язок — виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.

 

Залишити відповідь