Семінарське заняття – онлайн!

      В умовах сучасної освіти поряд із лекцією важливою формою організації навчання є семінарське заняття.

изображение_viber_2020-12-08_10-29-36

    Семінарське (лат.seminarium – розсадник) заняття – вид навчальних практичних занять студентів вищих навчальних закладів, який передбачає самостійне вивчення студентами за завданням викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наочним оформленням матеріалу у вигляді реферату, доповіді, повідомлення, презентації  тощо.

изображение_viber_2020-12-08_10-29-37

   Семінарські заняття тісно пов’язані з лекціями та іншими формами навчальної роботи у вищому навчальному закладі та зорієнтовані на формування у студентів умінь і навичок самостійно здобувати знання.

изображение_viber_2020-12-08_10-29-38

     Нещодавно викладачка Мамаєвська Л.О. провела семінарське заняття на тему «Гроші. Товарно-грошові відносини» в групі БО-21. Студенти підготували доповіді про цікаві факти про гроші та їх походження, демонстрували презентації, відеоматеріали. Дане заняття сприяло розвитку пізнавальної активності й самодіяльності студентів більшою мірою, аніж будь-які інші форми організації навчання, розвиваючи логічне мислення, спонтанне мовлення, уміння висловлювати й аргументувати власні думки, а також допомагає глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню активної життєвої позиції.

изображение_viber_2020-12-08_10-30-07 2

    Підготовка до семінарських занять дають змогу виявити не лише знання студентів та їх підготовленість до самостійної роботи, а й їхнє ставлення до навчання. Окрім того, семінарські заняття дають змогу ближче познайомитися зі студентами, донести до них необхідну інформацію, а відтак перевірити, як вони засвоїли її.

изображение_viber_2020-12-08_10-30-07

   Поєднуючи теоретичну і практичну підготовку студенти розвивають індивідуальні особливості і здібності, що зумовлює підвищення рівня підготовки кожного студента і цілої групи.