Розробка Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти

     Статті 45 Закону України «Про фахову передвищу освіту» передбачає, що положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти на підставі Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти, яке затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. З метою підготовки проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2021 № 1345 утворено робочу групу з підготовки Типового положення та затверджено її склад. Робоча група складається з 130 учасників, це представники профільного міністерства та закладів фахової передвищої освіти. Представником ВСП «Кіцманський фаховий коледж ВЗО «Подільський державний університет» до складу робочої групи залучена викладач юридичних дисциплін Сорохан Аліна.

Безымянн2ый

     Перше засідання комісії відбулося за участі директора директорату фахової передвищої та вищої освіти Шарова О.І. та Іщенко Т.Д. – директора науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. На першому засіданні було обговорено  календарний графік роботи  групи, наголошено на важливості розробки такого положення і намічені основні пріоритети в роботі, цілі, та вимоги, які ставляться перед цим важливим нормативним документом. Для ефективної роботи робочу групу було поділено на мікрогрупи, які під час засідань онлайн в zoom працюють над загальною структурою та наповненням розділів Проєкту Типового положення.  Орієнтовний термін підготовки та подання на затвердження до Міністерства освіти і науки України проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти 31 грудня 2022 року.

Безым55янный