Проведення навчальної практики з дисципліни «Тваринництво»

    Сучасному сільськогосподарському виробництву з різними формами власності та господарювання потрібні фахівці, які добре володіють професією, творчо мислять і самостійно вирішують виробничі питання. Ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті спеціалісти, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними навиками.

     Спеціаліст сьогодні повинен не тільки все знати, а й бути організатором, керівником, бачити перспективу створення безпечних та нешкідливих умов праці в сільському господарстві, вміти керувати колективом, працювати з людьми. Цих якостей він набуває ще в студентські роки. Тому навчальна практика є невід’ємною частиною навчального процесу на відділенні ветеринарної медицини Кіцманського коледжу ПДАТУ, під час якої студенти практично в роботі з тваринами закріплюють отримані на лекціях теоретичні знання й вдосконалюють свої теоретичні навики, а також вчаться працювати в колективі на підприємництві.

    Протягом 2018-2019 навчального року викладач Валентина Петрівна Макидон провела навчальну практику з дисципліни «Тваринництво з основами зоогігієни», а також організувала виїзди для роботи з тваринами в різні господарства разом зі студентами груп В-31 та В-32. Нещодавно студенти спеціальності «Ветеринарна медицина» відвідали Кіцманську інкубаторну станцію. Директор Дарія Василівна Криворучко ознайомила з технологічними процесами штучного виведення молодняку птиці, технологією виробництва інкубаційних яєць, вимогами до якості інкубаційних яєць та фізичними ознаками, технологічним графіками закладки інкубаційних яєць в інкубатори та іншими нормативами.

   Під час проведення виїзних навчальних практик студенти побували у КСК «Троя» в с. Реваківці Кіцманського р-н., де ознайомилися з методами утримання, годівлі та ветеринарного обслуговування коней, а також ветеринарно-санітарними заходами, що проводяться в денниках.

   У ТОВ «АТЗ Мирне» студенти ознайомилися з методами утримання тварин, технологією доїння, годівлі, заготівлі та зберігання кормів; роботою кормоцеху, його обладнанням. Головний технолог Валентин Павлович Шатрюк та головний ветеринарний лікар Ярослав  Іванович Драбко.

   Майбутні ветеринари вивчали вирощування молодняку ВРХ, особливості молочного і післямолочного періодів, племінний облік та організацію бонітування, принципи оцінки і підбору тварин, систему організації праці та ветеринарно – санітарні заходи.

3

4

9

10

61029806_447332052503386_3486804203517509632_n

IMG_20190527_093438_112 (1)

IMG_20190527_093548_790