Подорож із Синім птахом до “символістського” театру

     Відповідно до нововведень у галузі освіти, Державного стандарту  при викладанні  літератури  важливим є компетентнісний підхід, який покликаний сформувати особистість молодої людини з високою мораллю та свідомістю , активного громадянина, здатного на практиці застосовувати здобуті знання  у  різних ситуаціях, критично мислити, висловлювати думку.

       Звичайно, сучасна молодь, на жаль, мало читає. Не всі розуміють, що любов до читання – це спосіб життя, така  ж потреба, як їсти чи пити. Позитивна  мотивація та необхідність читання закладається перш за все в сім’ї.

       Тому  викладач літератури повинен докладати максимум зусиль, щоб зацікавити цим необхідним  процесом здобуття знань, досвіду, пошуку оригінальних, цікавих, активних, а іноді й відновлених давно забутих, але дієвих форм роботи зі студентами під час  опрацювання художнього тексту. Важливу

роль в опануванні навчального матеріалу  відіграє  й емоційний вплив , застосування ігрових, інтерактивних прийомів та методів, проведення  занять у нетрадиційних  формах.

   02 грудня 2021 року в  групі  ТЗ-11 відбулося  відкрите  заняття з навчальної дисципліни «Зарубіжна література»  з теми «Зміни в драматургії  на  межі ХІХ- ХХ століть. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Ідея одухотворення життя  й відновлення втрачених зв’язків  у драмі-феєрії «Синій птах»».

изображение_viber_2021-12-07_12-23-33-337

    На  відкритому занятті були присутні: завідувач методкабінету Король М.О., заступник директора з навчальної роботи Слободян С.Є., голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Карасьова М.В., керівник групи Антощук Г.О., викладачі коледжу  Стасюк С.В., Куспис О.І., Ружицька Ю.В., Козак Я.Д.

изображение_viber_2021-12-07_12-26-11-882

    Викладачка  зарубіжної літератури Олексюк Г.М. разом  із студентами групи створили символічну   театральну  атмосферу, під час якої опановували основні теоретичні відомості та з’ясовували  роль творчості бельгійського  драматурга для розвитку світової літератури, вирішували низку практичних завдань, визначали  символічний зміст ключових епізодів  і  персонажів цієї надзвичайно  глибокої філософської п’єси , мандрували шляхом  Синього птаха зі світу буденного до світу краси і гармонії, роздумували,  що таке  щастя, намагалися побачити й відчути те, до чого людина часто буває байдужою через різні життєві обставини –це незримий таємничий зв’язок  усіх речей між собою, духовна сутність особистості, її призначення на землі, вічні моральні цінності,  багатогранність людського життя  й багатство душі. Для досягнення поставленої мети викладачка застосувала такі методи й прийоми дослідження  як:  «Коло думок», «хмарки слів», «Так» чи  «ні», кросенс, колаж символів драми-феєрії, «Чарівний адвент-календар»,  розгадування «шифрограми», написання сенканів, проведення рефлексійних хвилинок та цікавих спецефектів.

изображение_viber_2021-12-07_12-24-10-619

    Попереду  в студентів ще багато відкриттів  у скарбниці  світової  літератури, шлях до якої пролягає через  усвідомлене активне читання.