Набуття практичних навичок – для ветеринара успіх

     Існує безліч різних способів введення лікарських препаратів всередину організму. Це пояснюється тим, що вибір способу введення є дуже важливим моментом, що визначає швидкість, силу і тривалість фармакологічного ефекту.

    Для зручності розділяють всі способи введення на дві великі групи:

  • ентеральні(проходження лікарської речовини через весь шлунково-кишковий тракт при пероральному способі введення або через його певний відділ, як при ректальному)
  • парентеральні(минаючи шлунково-кишковий тракт).

     Кожен спосіб введення характеризується своїми особливостями, які і визначають вибір того чи іншого способу введення для кожного конкретного препарату. Немає оптимального способу, всі відрізняються своїми перевагами та недоліками, тому при виборі способу введення необхідно враховувати все це.

     24.11.2021 р. на базі групи В-22     із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» проведенно лабораторне заняття на тему «Ознайомлення з основними приладами для фіксації тварин та введення в організм лікарських речовин»

Студенти опанували техніки введення лікарських препаратів ентеральним способом

    Ентеральне введення лікарських засобів поділяється на пероральне введення (через рот), сублінгвальне (під язик), трансбукальне (за щоку) та ректальне (через пряму кишку).

изображение_viber_2021-11-25_09-44-00-194

     Ознайомилися із способами фіксації тварин при проведенні різних маніпуляцій та способами  парантерального введення його переваги над ентеральним, а також інструментами для введення та вимоги до них.

изображение_viber_2021-11-25_09-49-38-225