КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

      Взаємодія між здобувачами освіти та викладачами  в дистанційному навчанні відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору. Комунікативний простір передбачає сформовану ситуацію взаємодії, в якій є місце, час та взаємне бажання для спілкування, спрямовані на досягнення цілей процесу навчання.

       Днями  за участю викладачів циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін відбулася конференція на тему «Особливості організації сучасного освітнього процесу»,  яка і була присвячена питанням взаємодії викладачів та студентів під час навчання в онлайн-режимі.

1

       Викладачами  Козій Г.В., Антощук Т.І., Семенюк В.О., Руснак В.Є.   було підготовлено цікаві доповіді  та презентації,  що стосувалися особливостей сучасного педагогічного процесу.  Викладачі ділилися власним досвідом та знаннями, отриманими під час проходження курсів з підвищення кваліфікації. Особливий інтерес викликала доповідь Козій Г.В.  «Інноваційні освітні технології та сучасна андрагогіка».

       Під час конференції розглядалися питання, що стосувалися організації сучасного дистанційного навчання.  Однією з висловлених думок було те, що необхідно забезпечити відповідний рівень комунікації між учасниками освітнього процесу.  Основна мета комунікації полягає в залученні та мотивації учасників до навчання. У дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так ефективно, як в звичайному режимі. Діалог між викладачами та студентами є важливим у ході як письмового, так і усного онлайн – спілкування.  При цьому необхідно, щоб  студент отримував якісний зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація. Найстійкішою мотивацією є внутрішня (когнітивна), тобто мотивація усвідомленої дії. У дистанційному навчанні вона відіграє головну роль.

2

       Варто зазначити, що це найскладніша мотивація для студента,  який ще не завжди усвідомлює себе самостійною особистістю з власним місцем у соціумі, не розуміє, які знання можуть допомогти йому стати успішним і щасливим.  Завдання викладача — зробити матеріал максимально доступним, цікавим, наочним і таким, що стимулюватиме до розширення знань.

        Всі присутні погодилися з тим, що завжди більш виграшними є ілюстровані онлайн  – заняття, що спонукають студента до співтворчості, пошуку, перетворюють його на дослідника.  Зворотний зв’язок з викладачем — важливий фактор засвоєння знань.

4

        Здобувач освіти повинен бачити свої успіхи і вчитися працювати над помилками. Мотивація досягнення реалізується в успішності освітньої діяльності здобувачів освіти, у прагненні до поставлених цілей і виявленні наполегливості.  Студенти, орієнтовані на успіх, частіше досягають успіху. Отож в умовах онлайн   –  занять викладачі  і студенти  зростають разом.