Експертні висновки

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» у Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету