Відкрите заняття з конституційного права

    21 березня 2018 року  викладач  юридичних дисциплін Місевич О.П.    провела   відкрите заняття  з дисципліни «Конституційне право» на тему: «Громадянство України» у групі ПВ-21 економіко-правового  відділення.  Мета заняття: ознайомити студентів із інститутом конституційного права – громадянство України; засвоїти особливості права набуття громадянства, усвідомити підстави припинення громадянства України. Заняття  проведено з використанням сучасного мультимедійного та інформаційного супроводу та презентаційних матеріалів, що значно підвищувало пізнавальну активність студентів, прагнення до самостійного опанування знань. Увагу аудиторії привертав логічно вибудований й цікавий зміст лекції, який розкривався через систему понять, наведення прикладів. Протягом заняття студенти познайомились також  із особливостями набуття громадянства в інших державах. Активність студентської  аудиторії підвищувалась під час вирішення практичних ситуацій, пов’язаних з  умовами прийняття до громадянства.

   Особливий інтерес у студентів викликала використана викладачем для закріплення матеріалу відеотрансляція, яка демонструвала роз’яснення фахівців в галузі юриспруденції з питань громадянства України.

від зан 1

від з 3

від з2