Вимоги до оформлення щоденників з навчальної практики

     Щоденник-звіт по проходженню навчальної практики оформляється в загальному зошиті об’ємом до 90 сторінок. Щоденник заповнюється студентом-практикантом особисто, повинен містити короткий зміст роботи, що виконується протягом дня та особистий підпис керівника практики. За результатами практичної підготовки здобувачів практики проводиться залік, який приймає керівник практики.