Технологія. Вступ до спеціальності. Облік і оподаткування

Економіка  підприємства: Навч. посібник. – Рижмань Д.І., Криворучко І.М., Віннічук Г.Я., Пилявець М.Т., Київ, Аграрна освіта, 2011

Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 495 с.

Менеджмент : навч.посіб. / Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 231 с