Спеціальність 073 Менеджмент

ОПП  Менеджмент

Академічна група М-31

з/п

Прізвище, ім’я по батькові здобувача фахової передвищої освіти

Навчальна дисципліна

Керівник курсової роботи (проєкту)

Тема курсової роботи
(проєкту)

1 2 3 4 5
1 Баланюк Артем Юрійович

Організація виробництва

Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних угідь
2 Банар Валерій Валерійович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація раціонального використання машино-тракторного парку
3 Бунт Микола Михайлович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно
4 Вакарчук Євген Віталійович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація оплати праці в рослинництві
5 Домітращук Володимир Мирославович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів
6 Іліка Павло Іванович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація оплати праці в тваринництві
7 Калинчук Павло Іванович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація кормової бази та шляхи її поліпшення
8 Козик Аліна Володимирівна Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва озимого ріпаку
9 Корсей Станіслав Володимирович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
10 Кулик Тарас Володимирович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно
11 Луцяк Аліна Денисівна Організація виробництва Булега Ю.М. Організація ПСП
12 Мартинчук Богдан Дмитрович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація переробки і зберігання молока
13 Дерешкевич Андріана Сергіївна Організація виробництва Булега Ю.М. Організація СВК
14 Новицький Вірослав Валентин Організація виробництва Булега Ю.М. Організація переробки зерна
15 Савицький Дмитро Ярославович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сої
16 Сандулович Юрій Юрійович Організація виробництва Булега Ю.М. Методика розрахунку потреби в кормах для тварин
17 Снитко Іван Андрійович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
18 Страдецький Сергій Миколайович Організація виробництва Булега Ю.М. Відкриття власної справи на селі
19 Ткачук Ніна Іванівна Організація виробництва Булега Ю.М. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків
20 Турик Валентина Володимир Організація виробництва Булега Ю.М. Порядок створення та організація діяльності ТОВ
21 Швець Максим Андрійович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація переробки і зберігання молока  
22 Яворів Орест Ігорович Організація виробництва Булега Ю.М. Організація селянського (фермерського) господарства