Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

ОПП Облік і оподаткування

Академічна група БО-31

з/п

Прізвище, ім’я по батькові здобувача фахової передвищої освіти

Навчальна дисципліна

Керівник курсової роботи (проєкту)

Тема курсової роботи
(проєкту)

1
2
3
4
5
1 Верига Валерій Іванович                   Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку виробничих запасів відповідно до П(С)БО № 9 “Запаси” на підприємстві
2 Гончарюк Павло Петрович                Фінансовий облік Король Л. І. Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства та оформлення їх результатів
3 Гретчаний Степан Васильович           Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами
4 Гулик Олександр Русланович Фінансовий облік Король Л. І. Фінансові результати, порядок їх формування та облік на підприємстві
5 Дребіт Михайло Володимирович         Фінансовий облік Король Л. І. Облік вибуття виробничих запасів
6 Іванчук Сергій Анатолійович               Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
7 Калігор Дмитро Андрійович                 Фінансовий облік Король Л. І. Первинний облік наявності і руху продукції рослинництва сільськогосподарського виробництва на підприємстві
8 Кондратенко Дмитро Михайлович    Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрямки удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку
9 Кондратенко   Олена Василівна Фінансовий облік Король Л. І. Облік власного капіталу
10 Маковійчук Віталій Васильович           Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві
11 Марчук Вячеслав Іванович                    Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві
12 Мельничук Руслан Ярославович          Фінансовий облік Король Л. І. Облік доходів від операційної діяльності та їх відображення у фінансовій звітності
13 Незвиська Олександра Андріївна Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками та платежами
14 Николайчук Христина Юріївна Фінансовий облік Король Л. І. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати
15 Носей Юлія Володимирівна Фінансовий облік Король Л. І. Облік витрати звичайної та операційної діяльності на підприємстві
16 Паламарюк Олександр Миколайович Фінансовий облік Король Л. І. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по галузях виробництва на підприємстві, за час відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності
17 Рокочий Денис Романович                    Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві
18 Семенюк Лілія Володимирівна Фінансовий облік Король Л. І. Стан на напрями удосконалення касових операцій
19 Сироїжко Сергій Сергійович                Фінансовий облік Король Л. І. Облік доходів діяльності підприємства відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”
20 Стасюк Василь Володимирович          Фінансовий облік Король Л. І. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві
21 Струк Микола Миколайович              Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві
22 Тенкалюк Вікторія Віталіївна Фінансовий облік Король Л. І. Первинний облік наявності і руху продукції рослинництва сільськогосподарського виробництва на підприємстві
23 Хімчинський Юрій Гаврилович Фінансовий облік Король Л. І. Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві