Сільськогосподарські  машини та їх використання

Сільськогосподарські машини, Електронний посібник, Войтюк Д.Г., Мартишко В.М. та ін., – НМЦ, 2018

Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта, 2004. — 544 с.; іл.2004. — 544 с.; іл.