Що робити на заняттях для розвитку креативності?

Підхоплювати думки студентів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.

  • Стимулювати і підтримувати ініціативу студентів, самостійність.
  • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
  • Розвивати критичне сприйняття дійсності.
  • Вчити доводити починання до логічного завершення.
  • Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов’язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).
  • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.
  • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.
  • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
  • Впливати особистим прикладом.

      

       Пам’ятати, що “своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у           своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це  завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу ”          (В.О. Сухомлинський).