Потреба підлітка в самоствердженні

    Потреба підлітка в самоствердженні настільки сильна, що задля визнан¬ня ровесниками підліток готовий поступитися своїми поглядами та переконаннями, здійсню¬вати вчинки всупереч своїм моральним наста-новам. Втратити авторитет в очах друзів, відчути посягання на свою честь і гідність є найбільшою трагедією для підлітка, що може призвести аж до суїциду (самогубства). Тому він бурхливо реагує на нетактовні зауваження учителя в присутності друзів, вважаючи це приниженням своєї осо¬бистості. На цій основі нерідко виникають кон¬флікти між дітьми й педагогами.