Основи стандартизації і сертифікації

Букрєєва О.С., Рибалко І.В. Основи стандартизації та оцінки відповідностей. [електронний ресурс] : електронний навчальний посібник у схемах і таблицях. Харків: ХНАДУ, 2019.- 76с. 1 елект.опт.диск (CD-R)

Базієвський С.Д., Дмитришин В.Ф. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Підручник.- Київ: Видивничий Дім “Слово”, 2004. -504с.