Нотаріат і адвокатура

Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку : Т. Б. Вільчик Харків : Право, 2020. – 490 с.

Нотаріат в Україні: навчальний посібник/ Ю.В.Нікітін, С.С.Бичкова, А.Г.Чубенко, В.К.Матвійчук, Е.О.Гіда, Т.П. Устименко, Н.О.Чучкова. – 4-те вид., доп.і перероб. / За заг.ред.докт.юрид.наук, професора Ю.В.Нікітіна. – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2016. – 586с.