Історія України

Історія України   (рівень стандарту): підруч. для 10 кл.закл. заг. серед. освіти/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан.- К.: УОВЦ- ” Оріон”, 2018. – 256с.:іл.

Історія України (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 256 с.