Історія держави і права зарубіжних країн

Iсторiя держави i права зарубiжних кpaїн: Навчальний посібник / А.В. Грубінко. – Тернопiль, 2010. – 392 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; [Бандурка О. М., Швець Д. В., Бурдін М. Ю., Головко О. М., та ін. ; вступ. слово О. М. Бандурки]. Харків : Майдан, 2020. 618 с.