Інформатика

Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти/И.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2018.


Інформатика: Бази даних. (Модуль для учнів 10-11 класів. Рівень стандарту). В.Д. Руденко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.

Інформатика: вебтехнології (вибірковий модуль для 10-11 класів, рівень стандарту)/ Н.В. Речич. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019.