Бухгалтерський облік і фінансування з основами банківської справи

Бруханський Р. Ф. Б 89 Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.