Студентська науково-практична конференція

    Кардинальні зміни в загальносвітових тенденціях соціально-економічного розвитку початку ХХІ ст. обумовили актуальність аналізу стану й динаміки структури національної економіки.

    Структурна перебудова становить собою комплекс заходів щодо технологічної, галузевої, регіональної, управлінської, організаційної та соціальної перебудови на макроекономічному і мікроекономічному рівнях з метою підвищення умов ефективності економіки.

    Перебудова економіки покликана пристосувати національне господарство до нових вимог і сучасних реалій, посприяти виведенню його з глибокої кризи, вона безпосередньо впливає на стабілізацію і зростання виробництва, збалансованість ринку, інші найвагоміші макроекономічні показники, дає можливість національному виробнику увійти в процес міжнародного розподілу праці, створити адекватну соціальну базу.

    Зміни, що відбуваються в економіці, мають закономірний характер. Їх нагромадження відбувається відповідно до якісних змін продуктивних сил, які на певному етапі приводять до змін у технологічному способі виробництва.

    Днями в Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася  студентська науково-практична конференція на тему «Національна економіка  – стан, проблеми та перспективи розвитку». Теми доповідей студентів розкрили  суть основних процесів та реформ, що відбуваються нині в Україні.

     Конференція складалася з двох частин. Перша частина висвітлила питання щодо можливостей  розвитку сільського господарства на сучасному етапі та використання потенціалів галузі.

    Студентка спеціальності «Облік і оподаткування» Тумак Ольга (керівник Мамаєвська Л.О.) виступила з доповіддю про зміни в економіці  завдяки змінам у  державному  управлінні; студентка спеціальності «Менеджмент» Колісник Альона (керівник Петракович В.Ю.) розповіла про переваги об’єднання територіальних громад та перспективи сільськогосподарських виробників; студентка спеціальності «Облік і оподаткування» Томаш Віталіна (керівник Шелюк Л.І.) доповіла про проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні. Продовжила дану тему студентка цієї ж спеціальності Курик Іванна (керівник Король Л.І.), котра розповіла про завантаженість людей пенсійного віку, про  проведення пенсійної реформи, перспективи для молодого покоління.

      У другій частині прозвучали виступи з питань входження України у світовий простір за допомогою високої якості продукції  та  її конкурентоспроможності. Про роль екомаркетингу в практиці вітчизняних підприємств доповіла студентка спеціальності «Менеджмент»  Фуштей Яна (керівник Булега Ю.М.), про екологічний менеджмент та дотримання його стандартів – студент спеціальності «Облік і оподаткування» Петрунько Олександр (керівник Біляр Ю.В.) Та найбільшу зацікавленість у присутніх викликала доповідь Кульчик Діани (керівник Снятинчук Н.М.) про зростаючі обсяги та переваги інтернет-торгівлі в Україні та світі.

      Учасники конференції ділилися думками та дякували організаторам за цікаву і потрібну інформацію.

20190605_135018

20190605_135121

20190605_135224

20190605_135331

20190605_135423

20190605_135507

20190605_135545

20190605_135823

20190605_140455

20190605_151005

20190605_1511544567