Студенти про перспективи української євроінтеграції

     З набуттям незалежності України поступово визначився головний вектор її розвитку — інтеграція до європейського співтовариства. Європейська інтеграція України — складний, багаторівневий, поступовий процес в різних сферах — політичній, економічній, соціальній, культурній. Але саме психологічний фактор — свідомий європейський вибір громадян є найважливішою складовою повернення Києва до європейської спільноти.

     Щоб донести до кожної молодої людини переваги  цього процесу, здобувачі освіти зі спеціальностей «Менеджмент» та «Облік і оподаткування» Бужак Альона, Сташко Альона, Ванзяк Крістіна, Словський Максим, Незвиський Микола, Піцик Вікторія, Захарюк Катерина провели зустрічі із студентами інших спеціальностей Кіцманського коледжу ПДАТУ на тему «Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції».

25 05 1

     Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи,  Україна орієнтується на чинну в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.

25 05 3

     Політичні переваги інтеграції України в ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією тощо.

25 05 4

      Студенти коледжу з цікавістю сприйняли інформацію про євроінтеграцію України.