Спеціальність «Ветеринарна медицина»

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр  

Кваліфікація: фельдшер ветеринарної медицини

Строк навчання:  на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців,

                               на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців

      Ветеринарна медицина – одна з небагатьох галузей, яка продовжує функціонувати за будь-яких умов благополуччя в державі і у світі, незалежно від економічних, соціальних показників. Галузь забезпечує не тільки ветеринарно-санітарне благополуччя тваринництва, а й добробут населення через реалізацію концепції «Єдине здоров’я». Для функціонування галузі на належному рівні вкрай важливим є наявність висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини.

     У Кіцманському коледжі ПДАТУ здійснюють підготовку спеціалістів ветеринарної медицини ще з 1944 року, тобто з часів заснування коледжу.

    У навчальному процесі широко використовуються інноваційні технології, активні методи навчання. Вивчення навчальних дисциплін здійснюється в естетично оформлених навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, оснащених сучасною технікою, із використанням інтерактивних методів навчання. Для викладання спеціальних дисциплін оснащені лабораторії:

  • анатомії і фізіології с.-г. тварин;
  • патологічної фізіології та патологічної анатомії;
  • хірургії, акушерства, гінекології та штучного осіменіння с.-г. тварин;
  • фармакології;
  • внутрішніх незаразних хвороб;
  • епізоотології з мікробіологією;
  • паразитології та інвазійних хвороб тварин;
  • ветеринарно-санітарної експертизи ;
  • годівлі с.-г. тварин, тваринництва, зоогігієни та ветеринарної санітарії (кабінет).

     З перших днів навчальний процес за спеціальністю «Ветеринарна медицин» тісно пов’язаний з практичною підготовкою. З цією метою на високому рівні проводиться ознайомлювальна практика, а далі – навчальні практики з кожної дисципліни циклу фундпментальної та професійної підготовки.

     Практичні заняття проводяться в лабораторіях, а також на базі навчальної клініки ветеринарної медицини коледжу, тваринницьких господарств району і області, державних і приватних установ ветеринарної медицини.

     Становлення здобувача освіти як майбутнього спеціаліста відбувається в умовах виробництва протягом проходження технологічної і переддипломної виробничих практик на базі сучасних передових с.-г. підприємств різних форм власності.

     За підсумками виробничої практики проводиться науково-практична конференція, на яку запрошуються представники Держпродспоживслужби, господарств і приватних установ.

    Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в Подільському ДАТУ та інших вищих навчальних закладах на факультеті ветеринарної медицини за скороченою програмою. Також є можливість продовження навчання за скороченою програмою за спорідненими спеціальностями.

   Де може працювати випускник ?

– с.-г. підприємства різних форм власності;

– м’ясопереробні, рибодобувні, рибопереробні і молокопереробні  підприємства;

– птахофабрики та птахокомбінати;

– лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи ринків;

– підприємства, що переробляють сировину тваринного походження;

– установи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ;

– лабораторії Держпродспоживслужби;

– державна служба на кордоні і транспорті

– науково-дослідні інститути;

– системи ветеринарного забезпечення;

– ветеринарне підприємництво;

– мережі супермаркетів.

     Ким може працювати випускник?

Фельдшером ветеринарної медицини

Лаборантом (біологічні дослідження)

Лаборантом (ветеринарна медицина)

Техніком ветеринарної медицини

Зоотехніком відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці,ферми)

Оператором зі штучного осіменіння тварин і птиці

Ветеринарна медицина – одна з небагатьох спеціальностей, яка однаково потрібна у місті й селі. Проблем із працевлаштуванням практично немає, роботу випускнику легко знайти як на виробництві, так і на переробних підприємствах.

2

5

7

8

9

SONY DSC

SONY DSC

17

18

19