Спеціальності «Облік і оподаткування» та «Менеджмент»

Шановні абітурієнти!

     Кожен з вас вибирає професію. Усі хочуть отримати якісні освітні послуги та провести роки навчання змістовно у колі друзів. Кіцманський фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету формує міцні знання і організовує дозвілля за рахунок щоденної роботи педагогічного колективу. Викладачі різних дисциплін об’єднані у циклові комісії. Розповімо про циклову комісію економічних дисциплін.

    Наші викладачі  працюють  на всіх спеціальностях у коледжі та найбільше на спеціальностях «Облік і оподаткування» та «Менеджмент».

    Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій.

    Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Пошукова робота передбачає вирішення науково-дослідницьких проблем у ході підготовки курсових робіт та під час розрахунку бізнес-планів. Важливе значення для формування дослідницьких вмінь має робота студентів у предметних гуртках, що сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями.

   Викладачі-економісти організовують індивідуальну роботу з обдарованими студентами. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, здібностей кожного студента.

    Чітко сплановані кураторами груп та якісно підготовлені вікторини, конкурси, конференції, круглі столи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

Брейн ринг2

В Податковій

Вечорниці

З керівниками податков

Обєднана конференція 2

Олімпіада