Проводиться профорієнтаційна робота

   Професійна орієнтація, профорієнтація — заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.

   Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.

    Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

   Викладачі Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету відвідують випускні класи шкіл Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей з метою свідомого професійного самовизначення особистості. Викладачі ознайомлюють випускників шкіл з різними професіями, з пов’язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії пред’являють людині, а також з тим, що професіями землевпорядника, бухгалтера, менеджера, юриста, ветеринарного фельдшера, агронома можна оволодіти у нашому коледжі та Подільському університеті. Завдяки таким зустрічам, учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці.

    Також надаються консультації  і батькам учнів, щоб вони серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми, допомагали їм у цьому.

1

2

3

  5

6