ОСВІТНІЙ WEB-SITE ВИКЛАДАЧА

     Економічна освіта стає важливою і невід’ємною частиною складного процесу формування сучасного типу особистості. Економічна освіченість студентів дає можливість вільно володіти економічними поняттями і категоріями, вміти прогнозувати розвиток об’єктивних економічних процесів, вибирати за результатами аналізу найбільш ефективні способи вирішення проблем і приймати управлінські рішення, по-новому сприймати економічне зростання через такі економічні категорії як ринок, конкуренція, підприємництво, маркетинг, менеджмент та ін.

     На сьогодні проблемою майже кожного вищого навчального закладу є недостатня кількість необхідної літератури для забезпечення повноцінного навчального процесу, брак коштів для формування бібліотечного фонду. Крім того, слабкий інтерес до книги став специфічною особливістю молоді, яка потрібну інформацію звикла шукати і читати на Інтернет-сторінках. З іншого боку, для більшості студентів книга в умовах падіння рівня доходів стала мало не предметом розкоші.

     Сучасний світ – це світ інформаційних технологій. Реформа освіти в Україні передбачає не лише теоретичне навчання, а й формування в студентів навичок самостійної роботи з інформаційними ресурсами.

     Одним із способів розв’язання цього завдання може стати використання новітніх інформаційних технологій, які значно підвищують ефективність роботи основних учасників процесу навчання – викладачів і студентів.

      Кожен викладач, готуючись до заняття, опрацьовує, узагальнює та створює власну добірку матеріалів згідно навчальної програми дисципліни. В таких умовах більш ефективним є створення електронних комплексів для розміщення навчальних матеріалів, завдань для самостійної роботи, рекомендацій щодо виконання курсових робіт, запитань для самоперевірки в мережевому ресурсі. А тому наявність особистого сайту викладача, де будуть викладені всі ці матеріали, є вкрай необхідним.

     Завдання викладачів – показати студентам можливості використання мережі Інтернет не лише для спілкування в соціальних мережах, перегляду відео, прослуховування музики і пошуку необхідних рефератів, а й використання цієї мережі для розв’язання навчальних завдань, полегшення процесу навчання і засвоєння знань.

        Сучасна освіта розвивається в умовах бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

    Освітній веб-сайт – візитна картка викладача, демонстрація його навчально-методичної, наукової, виховної, організаційної роботи у навчальному закладі; це своєрідне веб-портфоліо викладача, яке стане цінним помічником для всіх учасників навчально-виховного процесу в опануванні програм вивчення дисциплін.

     Викладачі економічних дисциплін Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно – технічного університету Мамаєвська Л.О. та Булега Ю.М. у рамках проведення декади презентували свої освітні web-сайти .

       Представлений освітній сайт викладачем Мамаєвською Л.О. призначений для навчально-методичного забезпечення студентів  вищих навчальних закладів I рівня акредитації, які вивчають дисципліну “Основи економічної теорії”. Сайт створений за допомогою Google Sites, що являє собою спрощений безкоштовний хостинг. Ідеальний для створення освітнього сайту та комунікації студентів. Дозволяє зробити інформацію доступною для студентів. Адміністратор сайту може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Google Sites має унікальну перевагу, яка полягає в можливості використовувати практично всі продукти Google, а саме Adsense, Google Календар, Google Drive, Google Форм, Maps, YouTube, Google photos, Google+ та інші.  Доменне ім’я сайту (адреса) – https://sites.google.com/view/mamaevskasite

          Представлений викладачем Булегою Ю.М. освітній сайт створено в конструкторі сайтів TurboSiteверсії 1.7.1 для його використання як навчально-методичного комплексу дисциплін «Маркетинг», «Підприємництво», «Організація виробництва» і «Менеджмент» для студентів вищих навчальних закладів I рівня акредитації.

Доменне ім’я сайту (адреса) – marketing.cv.ua, зареєстроване на сервісі http://imena.ua з регіональним розширенням cv.ua (Чернівці). Всі файли, бази даних знаходяться на українському хостинг-провайдері  goodnet.com.ua (м. Харків).

         Звичайно, що матеріали, представлені на сайті, будуть постійно оновлюватися,  поповнюватися і удосконалюватися.

     В умовах сьогодення нам, педагогічним працівникам, необхідно урізноманітнити власні педагогічні технології та форми роботи. Хто не вміє – потрібно навчитись використовувати інформаційні технології. Хто вміє – вдосконалювати знання. Хто знає досконально – створювати нові самому… І так – до нескінченності. До Глобального Інформаційного  Суспільства!

Викладач  Мамаєвська Л.О.

1 (2)

1 (4)

1 (5)

1

2 3

4

6

7

9

Безымянный