Олімпіада з економічних дисциплін

     В рамках декади економічних знань викладачами циклової комісії Біляр Ю.В. та Булегою Ю.М. була проведена олімпіада з економіки у формі комп’ютерного тестування між студентами спеціальності «Менеджмент» груп ОВ-31 та ОВ-41.

     Комп’ютерні тести містили 60 питань з кількома варіантами відповідей. Потрібно було вибрати тільки одну правильну відповідь.

     Час, відведений для виконання роботи складав 40 хв.

     Групи ОВ-31 та ОВ-41, які брали участь у олімпіаді, були представлені командами у складі відповідно 6 та 5 чоловік і формувалися студентами груп.

    Після відповіді на останнє питання тесту студент повинен був повідомити про це викладача, який фіксував у протоколі час виконання завдання, відсоток правильних відповідей та оцінку. Час виконання завдання мав значення при визначенні переможців лише при однаковому відсотку правильних відповідей у студентів чи команд.

    За командним заліком результатів олімпіади перемогу здобули студенти групи ОВ-31. Найшвидше і найкраще виконала завдання студентка групи ОВ-31 Колісник Олена (9,30 хв., 96,7% правильних відповідей).

     Переможцям були вручені подяки від редакції газети «Все про бухгалтерський облік».

4567