Спільне засідання викладачів української філології та природничих дисциплін вищих закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів Чернівецької області

     10 травня 2018 на базі Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету  відбулося спільне засідання обласних методичних об’єднань викладачів хімії (біології, екології)  та української філології, яке стало творчим методичним експериментом і початком успішної співпраці фахівців різних за напрямком діяльності, проте об?єднаних спільною метою – вивчення сучасних аспектів компетентнісного підходу викладання  філологічних та природничих дисциплін  у  закладах вищої освіти.

    Змістом проведення такого спільного методичного об’єднання є обмін досвідом, дослідження впровадження новітніх форм і методів у навчально-виховному процесі та науково-дослідній роботі, аналіз змісту і методики науково-пошукової, дослідницької роботи з української філології, хімії, біології, екології та розвиток компетентності, встановлення зв’язків між теоретичною підготовкою студентів та формуванням експериментальних, дослідницьких умінь та навичок в професійній практичній діяльності.

     Антонюк Т.М. та Мацейко С.В., керівники обласних методичних об’єднань, прозвітували про проведену роботу об’єднань  у 2017/2018 н.р.,  ознайомили з перспективним планом роботи обласних методоб’єднань на наступний навчальний рік. Учасники наради ухвалили вважати роботу обласних методичних об’єднань викладачів української філології та хімії (біології, екології)   закладів вищої освіти Чернівецької області, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста,  проведеною на високому науковому та навчально-методичному рівні та рекомендувати до поширення досвіду іншим методичним об’єднанням.

     З цікавістю учасники наради ознайомилися з роботою Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів української філології закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів (голова Спілки – Антонюк Т.М.)

     У межах засідання відбулася науково-практична конференція «Компетентнісний підхід у сучасній освіті: сутність, проблеми, перспективи та досвід викладачів закладів вищої освіти,  які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста». З вітальним словом до учасників засідання ОМО звернувся директор  Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету –  Філіпчук Ю. М. та заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Лакуста Т.І.

     У роботі  конференції взяли участь керівник ОМО української філології Антонюк Т. М., керівник ОМО  викладачів хімії, біології та екології Мацейко С.В., професор, завідувач кафедри сучасної української мови ЧНУ ім. Ю. Федьковича – Кульбабська О.В.,  викладачі закладів вищої освіти,  які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста Чернівецької області, які обговорили актуальні аспекти компетентнісного підходу до вивчення філологічних та природничих дисциплін та їх реалізацію в умовах реформування освіти.

    У своїх доповідях Антонюк Т.М., Стрижаковська О. С., Круліковська Н. І.Фенюк І. В., Гамула Л.М., Лиса О. М.  визначили найважливіші напрями викладання дисциплін української філології, хімії, біології та екології  у вищих навчальних закладах з метою формування інтелектуально розвиненої, морально досконалої,  національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, відзначається активною громадянською позицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізувати. На формуванні дослідницької компетентності у майбутніх фахівців наголосила у доповіді Авдіковська Л. М. Викладач Оробець Н. Ф. звернула увагу присутніх на застосуванні методів ейдетики у процесі формування професійної компетентності студентів. як  на заняттях літератури найкраще застосовувати ейдетику та мнемоніміку

     Фахівці з філології Валігура Г.А. та хімії Буркут Б.Д. подали у  порівняльному аспекті проблему використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних  технологій у закладах вищої освіти.

      У межах спільного засідання Мацейко С.В. презентувала навчальний посібник з дисципліни  „Екологія”, укладачами якого є викладачі С.В.Мацейко, В.І. Строкань, Н.Я.Дудій, Н.М.Настас, Л.П.Москаленко, І.Л.Колотило.  Посібник відповідає вимогам чинної програми та може використовуватися  як основна чи додаткова навчальна література при вивченні предметів „Екологія” та „Основи екології”.

      Учасники засідання дійшли висновку, що впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищої школи є перспективним і потребує подальшого вивчення з метою виявлення нових недосліджених аспектів. Під час обговорення фахівці визначили, що на даному етапі застосування нових педагогічних технологій є приорітетним з метою успішної реалізації компетентнісного потенціалу філологічних та природничих дисциплін.

 

                                                                                                              

DSCN6943

DSCN6843

DSCN6809

DSCN6883

DSCN6816

DSCN6838

DSCN6859  DSCN6900 - копия (2)

DSCN6902

DSCN6914

DSCN6922

DSCN6964 - копия (2)

DSCN6982

DSCN6993