ЗАСІДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АГРОМЕХАНІЧНИХ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ДИСЦИПЛІН

        Не зважаючи на складності роботи в умовах дистанційної форми організації навчального процесу викладачі коледжу прагнуть в повній мірі виконувати завдання, що покладені на них.

        Днями відбулося засідання циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін у режимі он лайн.

                Згідно плану роботи циклової комісії на порядок денний було винесено наступні питання:

  1. Інновації в системи професійного навчання в та методичне забезпечення курсового проектування студентів з спеціальності  «Технологія вирощування продукції рослинництва»,  доповідач  Пастух М.С.
  2. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальних практик  спеціальностей «Технологія  і організації ведення фермерського господарства», «Технологія вирощування продукції рослинництва» ,  «Геодезія та землеустрій»,   особливості проходження практик в режимі  он лайн,  доповідач Антощук Г.О.
  3. Організація проведення технологічної та переддипломної практик студентів спеціальностей «Технологія і організації ведення фермерського господарства», «Технологія вирощування продукції рослинництва» ,  «Геодезія та землеустрій», доповідач  Гуцуляк В.Є.

изображение_viber_2020-12-16_09-54-21

          Крім того викладачі обговорили питання про хід виконання запланованих заходів на навчальний семестр, зосередили увагу на використанні в практиці роботи різноманітних форм організації навчально-пізнавальної діяльності,  вдосконаленню своїх методичних комплексів та викладацької майстерності.  Завідувачка  відділення  Мамаєвська Людмила Олександрівна  наголосила на необхідності  вчасного оформлення заліково – екзаменаційної документації та журналів.

изображение_viber_2020-12-16_09-54-29