Засідання циклової комісії агромеханічних та землевпорядних дисциплін

Днями  відбулося засідання циклової комісії  агромеханічних та землевпорядних  дисциплін,  під час якого викладачі обговорили  питання  про хід виконання запланованих заходів в навчальному семестрі,  зосередили увагу на використанні в роботи різноманітних форм  організації  навчально-пізнавальної діяльності,  вдосконаленню своїх методичних комплексів.

     Згідно плану роботи циклової комісії на порядок денний було винесено наступні питання:

  1. Розгляд, обговорення та затвердження екзаменаційної документації на І семестр.
  2. Розгляд та обговорення тем курсових робіт 2021-2022 н.р.
  3. Розгляд та обговорення методичних рекомендацій щодо виконання курсових робіт 2021-2022н.р.
  4. Обговорення стану підготовки робіт для участі у конкурсі «Педагогічний Оскар 2022»
  5. Обговорення стану методичного забезпечення спеціальності 201«Агрономія»,  зокрема  навчальними підручниками  (посібниками) нового покоління та електронними  навчальними  посібниками.

Як підсумок засідання циклової комісії :

– було підготовлено листа до  Державної установи «НАУКОВО МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ»,   щодо забезпечення спеціальності  сучасними  навчальними підручниками, посібниками та електронними засобами навчання з профільних дисциплін;

– запропоновано  декілька  дисципліни, які першочергово потребують розроблення нових сучасних підручників та електронних навчальних посібників;

– надано інформацію про напрацювання наших викладачів, які можуть бути використані підчас підготовки навчальних підручників (посібників) нового покоління.

3 А