ВІДКРИТЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

     У четвер, 8 квітня, викладачем Ружицькою Ю.В. було проведено відкрите заняття з англійської мови у групах БО-21 та ОВ-21 на тему «Природа і довкілля» (“Nature and Environment”).

     Для введення в мовне середовище, за допомогою онлайн-сервісу для  проведення опитувань Mentimeter, студенти створили хмару слів з теми “Nature and Environment”, що допомогло їм пригадати основну лексику та налаштувало на подальшу активну роботу. Основна частина заняття була проведена з використанням інтерактивної дошки Google JamBoard, яка є дуже зручним і багатофункціональним сервісом.

зображення 1

     Студенти опрацьовували тематичну лексику, вдосконалювали свої навички монологічного та діалогічного мовлення, практикувалися у розвитку читання тексту для визначення найважливішої інформації (reading for gist), вміння працювати з текстом, відповідали на запитання щодо змісту тексту, тренувалися підтверджувати або заперечувати свою відповідь за допомогою певних виразів, практикувалися у вживанні модальних дієслів, вдосконалювали навички аудіювання.

     Були використані різні види роботи: індивідуальна робота (студент – студент та викладач – студент), робота в парах та групова робота, робота з текстом, робота з картинками, робота з відео-матеріалом.

     На занятті панувала позитивна атмосфера, яка сприяла розвитку критичного мислення студентів. Вони аналізували навчальний матеріал, обмінювались один з одним інформацією, висловлювали особисту думку, говорили, слухали, обговорювали й разом вирішувати проблеми.

     Мета та цілі заняття, поставлені на початку, були досягнуті. Заняття було проведено на високому рівні. А використання різноманітних інтерактивних технологій зробило його цікавим, інноваційним і творчим.

зображення 2