Відкрите заняття з дисципліни «Математика»

    4 травня в групі МБО-11 було проведено відкрите заняття з дисципліни «Математика» на тему: «Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків» (викладач – Кушнір Олексій Валентинович).

    Метою практичного заняття було узагальнення та систематизація знань студентів про властивості функцій та їх диференціювання; розвиток творчих здібностей студентів шляхом розв’язування вправ; набуття студентами практичних навиків дослідження функцій та побудови їхніх графіків за допомогою комп’ютерної програми Graph.

    Під час заняття студенти виконували дослідження функцій згідно загальної схеми: знаходили область визначення; досліджували функції на парність, непарність, періодичність; знаходили точки перетину графіку функції з осями координат; за допомогою похідної досліджували функцію на монотонність, а також знаходили точки екстремуму та екстремальні значення. Крім того, студенти вчилися створювати графіки функцій за допомогою комп’ютерної програми Graph.

    Зміст і послідовність виконання завдань практичної роботи було наведено в картках з інструкціями. Студенти оформили робочі записи в зошитах, доповіли про результати досліджень, використовуючи збудовані на екрані графіки функцій. На основі отриманого досвіду студенти зробили висновки щодо виконаної роботи та отриманих знань.

    Демонстрація комп’ютерної презентації з відповідним інформаційним наповненням дозволила підкреслити важливість даної теми, а використання програм дистанційного контролю – покращити та урізноманітнити процес навчання.

     На занятті були присутні: завідувачка економіко-правовим відділенням Король Л.І.,  викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

IMG_20180504_110741

IMG_20180504_110617

IMG_20180504_110641

  IMG_20180504_110850

IMG_20180504_110901