Відкрите заняття з дисципліни «Математика»

     26 травня в групі МБО-21 було проведено відкрите заняття з дисципліни «Математика» на тему: «Розв’язування задач на знаходження об’ємів та площ поверхонь геометричних тіл». Заняття проводив викладач природничо-математичних дисциплін Кушнір Олексій Валентинович.

     Метою практичного заняття було закріплення поняття об’єму та площі поверхні, застосування вивчених формул при розв’язуванні типових задач на знаходження об’ємів та площ поверхонь геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса та кулі), зокрема прикладного змісту;  розвиток просторового мислення та уміння виділяти головне.

2

     Під час заняття студенти розв’язували задачі прикладного характеру, виконували практичні завдання на знаходження площ та об’ємів моделей геометричних тіл, заповнювали таблиці даними.

     Зміст і послідовність виконання завдань практичної роботи було наведено в картках з інструкціями. Студенти оформили робочі записи в зошитах, доповіли про результати досліджень з використанням заповнених таблиць. На основі отриманого досвіду студенти зробили висновки щодо виконаної роботи та отриманих знань.

4

     Демонстрація комп’ютерної презентації з відповідним інформаційним наповненням дозволила покращити та урізноманітнити процес навчання, а також підкреслити важливість даної теми.

5

      На занятті були присутні: завідувач методкабінету Король М.О., завідувачка  відділення №2  Мамаєвська Л.О., голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Гуцуляк О.О. та викладачі циклової комісії. На думку присутніх заняття було проведено на належному методичному рівні.