Вплив цифрової економіки на життя суспільства та освітні процеси

«Якщо ми будемо навчати наших дітей так,

як навчали учора – ми вкрадемо у них майбутнє…»

Джон Дьюї

     Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.

    Днями  за участю викладачів циклової комісії економічних та юридичних дисциплін відбулася конференція на тему «Вплив цифрової економіки на життя суспільства та освітні процеси».

    Викладачі обговорили ряд питань, що стосуються цифровізації облікових процесів бізнесу, цифрового маркетингу, оподаткування в умовах цифрової економіки. Висвітлено роль цифрової економіки  у трансформації банків та аналізі фінансових результатів, послуги інтернет-банкінгу, правові аспекти захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг. Цікавою була доповідь щодо переваг та наслідків діджиталізації страхування. Другий блок обговорення  включав питання ефективного навчання  здобувачів освіти. Висвітлено методику написання проєктів, впровадження дуальної освіти, використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

    Таким чином, процес технологізації життя, пов’язаний із науково-технічною інформаційною революцією, спонукає до пошуку нових методів удосконалення освітнього процесу шляхом активного впровадження в навчальний процес комп’ютерних, інформаційно-інноваційних технологій, інтернету, сучасних засобів зв’язку, космічних комунікацій тощо. Все це, безперечно, сприятиме підвищенню якості освіти та підготовки кадрів.

изображение_viber_2021-02-04_12-20-46

изображение_viber_2021-02-04_12-20-472