12052011696 DSCN1986 lBYyWJPtoKs

Якщо ви любите землю, прагнете займатися її охороною та відтворенням, вам небайдуже навколишнє природне середовище, оберіть професію землевпорядника.

   Саме цей фах вважається одним з найбільш необхідних в усі періоди розвитку суспільства.

       Історія професії

    Землевпорядкування – одна з найдавніших професій. Історичні літописи свідчать про те, що ще до прийняття християнства, понад 1000 років тому, у Київській Русі вже проводили вимірювання землі. Першими землевпорядниками були межувальники, які встановлювали та закріплювали межі і видавали документи, що засвідчували право на землю. Ще тоді землевпорядники були шанованими людьми, адже в їхніх руках перебувало головне багатство – земля, основа для функціонування всіх сфер діяльності людини. Тож, чим вищий рівень компетентності осіб, які створюють і регулюють земельні відносини, тим вищим і безпечнішим буде розвиток суспільства. Важливою ланкою при цьому є і одвічно буде землевпорядна служба.

     Особливості професії
Землевпорядкування — це система заходів, направлених на виконання рішень державних органів в області користування землею. Це свого роду генеральний план, який визначає характер господарства, його розміщення і розмір.
Землевпорядник — спеціаліст, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Професія землевпорядника передбачає глибоке розуміння процесів, які відбуваються в природі.

    Землевпорядник займається:

  • організацією ефективного використання земель, їх охороною, контролем за дотриманням земельного законодавства;
  • складанням експлікації, проведенням зйомки, нівелювання та ін.;
  • складанням проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землеустрою з економічним обґрунтуванням;
  • веденням земельнооблікової документації;
  • проведенням заходів із землеустрою, забезпеченням безпечного проведення робіт.

    Фахівцю із землевпорядкування необхідно розумітися на питаннях землекористування і землеустрою, законодавства у сфері землекористування, охорони природи, знати технологію проведення робіт із землевпорядкування, професійно використовувати геодезичні прилади, знати способи освоєння і поліпшення земель, системи протиерозійних заходів.

    Сутність професії «землевпорядник» відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів «впорядкування» та «земля». Діяльність такого фахівця спрямована на виконання заходів з впорядкування землі з метою подальшого ефективного її використання та охорони.

    Фахівець середньої ланки спеціальності «Землевпорядкування» може займати первинні посади землевпорядника в сільських, селищних та міських радах, відділах та управліннях Держкомзему, спеціаліста з моніторингу земель, спеціаліста з роздержавлення та приватизації земель.

   Спеціалісти-землевпорядники вкрай потрібні на завершальному етапі проведення земельної реформи, щоб найефективніше використовувати землю і не тільки обліковувати її кількість, а й здійснювати якісну, грошову і економічну оцінку. Єдина державна землевпорядна служба покликана здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства під час проведення земельної реформи.

     Особисті якості
Робота землевпорядника вимагає аналітичного складу розуму, точності, уважності, чіткості, відповідальності, вміння спілкуватися із людьми тощо. Цей фахівець повинен мати широкий кругозір, розбиратися не тільки у тонкощах свого фаху, а й володіти знаннями з економіки та права.

Ab8P9G-6XVo DSC_3257
IMG_0450 IMG_1425
IMG_1448 IMG_3211
IMG_3283 jih4b4yH--A
відділення землевпоряд Изображение 080
Изображение 166 -УПР. Конференц¦я 2013 -5